Kwartierstaat Wijntjes


home Generatie I - VII VIII - IX X XI XII XIII - XIV XV - XIX


Generatie XII   ( stamovergrootouders )

2704 Matthijs Pietersz Weijns (alias Spulman), geboren ±1565 te Cassel (NPC), fr (Casselberch), overleden in 1601 te ’s-Gravenzande, ongeveer 36 jaar oud.
Zoon van Pieter Weijns.
Poorter van Leiden (1586) en chirurgijn te ’s-Gravenzande.
Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 1586-05-17 te Leiden met de 15 of 16-jarige
2705 Maertje Pietersdr van Duijvenbode, geboren in 1570, overleden vóór 1607-08-24 te ’s-Gravenzande, ten hoogste 37 jaar oud.
Dochter van Pieter Gabrielsz van Franchoys & Claartje Cornelisdr van Duijvenbode.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Grietgen Matthijsdr Weijns, geboren in 1587 te Leiden.
 2. Cornelis Matthijsz Weijns alias van Duijvenbode, geboren in 1594 (zie 1352).
 3. Jacob Matthijsz Weijns, geboren ± 1599 te Leiden.
2706 Teunis Cornelisz Robol (Rebel), geboren ±1575 te Katwijk aan Zee, overleden vóór 1615, ten hoogste 40 jaar oud.
Zoon van Cornelis Maartensz Rebel.
Hij trouwde met
2707 Trijn Caenen, geboren ±1580 te Katwijk aan Zee.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Dyngenoom Thonus Robol, geboren ±1596 te Katwijk (zie 1353).
 2. Aechgen Robol (Rebel), geboren ±1599
2708 Jacob Ghijssen van Duijne, geboren ±1570 te Katwijk aan Zee, overleden aldaar na 1632, minstens 62 jaar oud.
Zoon van Gijsbert Jacobsz van Duijne & Huijbertge Pietersdr.
Ambachtsbewaarder van Rijnland (1618-1619, 1621 en 1624), Heilige Geestmeester en Weesmeester te Katwijk (1617).
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, ±1595 met de ongeveer 33-jarige
2709 Jannetje Roelandsdr, geboren in 1562 te Katwijk, overleden in 1627, 64 of 65 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Gijsbert Jacobsz van Duijne, geboren in 1600 (zie 1354).
2712 Gijsbert Jacobsz van Duijne, geboren in 1533 in Katwijk aan Zee, overleden aldaar in 1588, 54 of 55 jaar oud.
Zoon van Jacob Gerritsz van Duijne & Rem Martijnsdr.
Functie: Gezworene te Katwijk
Hij trouwde met
2713 Huijbertge Pietersdr, geboren ±1540.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Maerten Ghijsensz van Duijne, geboren in 1570 in Katwijk aan Zee (zie 1356).
 2. Jacob Ghijssen van Duijne, geboren ±1570 in Katwijk aan Zee (zie 2708).
2817 Leendertje Gerritsdr.
Kind van Leendertje:
 1. Arent Schaep, geboren ±1584 (zie 1408).
2724 Joris Dirksz van der Does, gedoopt op vrijdag 05-03-1574 te Leiden, begraven op maandag 14-01-1619 in de kerk (graf no 35) te Noordwijk, 44 jaar oud.
Zoon van Dirc Adriaensz Does & Marijtje Claesdr
Hij ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op zondag 1600-05-28 te Leiden met
2725 Neeltgen Ghijsbrechts, overleden na zondag 1636-10-04 (toen zij doopgetuige was te Noordwijk).
Kind van Joris & Neeltgen:
 1. Dirk Jorisz van der Does, geboren omstreeks 1595 (zie 1362).
2726 Theunis Claesz van Brama.
Kinderen van Theunis:
 1. Maertje Theunisse van Brama, geboren omstreeks 1600 (zie 1363).
 2. Claes Theunisz van Brama. Hij trouwde 1623-08-06 te Noordwijk met Lijsbet Pieters.
2848 Dirk Varkevisser, geboren ±1538 te Katwijk aan Zee.
Kind van Dirk:
 1. Pieter Varkevisser, geboren ±1580 (zie 1424).
2926 Arijen Centen Vrolijk, geboren ±1577, overleden ±1642, ongeveer 65 jaar oud.
Hij trouwde met
2927 Kniertje NN, geboren ±1579, overleden ±1644, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Arien & Kniertje:
 1. Maartje Arijense Vrolijk, geboren ±1605 (zie 1463).
2928 Leendert Florisz de Wit, geboren omstreeks 1565 te Scheveningen, begraven aldaar op vrijdag 1658-05-17, ongeveer 93 jaar oud.
Zoon van Floris Claes de Wit & Grietje Poppesdr van der Molen.
Leendert Florisz zou volgens diverse websites op 1654-09-27 te Scheveningen getrouwd zijn met Jannetje Jans. Hij was toen ~89 jaar oud! En de kinderen Gerbrant en Floris zijn van 1590 en 1600. Waarschijnlijk is Jannetje Jans in 1654 met een andere LF getrouwd, en hadden ZIJ een kind Pieter Leenderts de Wit, gedoopt 1657-09-30 te Scheveningen, bgr 1710-11-15.
Kinderen van Leendert uit onbekende relatie:
 1. Gerbrant Leenderts de Wit, geboren omstreeks 1590 (zie 1464).
 2. Floris Leenderts de Wit, geboren in 1600. Regent van het gasthuis (1649), Schepen te Scheveningen (1654). Hij trouwde met Leuntge Bastiaans, begraven 1674-01-12 te Scheveningen.
 3. Willem Leenderts, overleden 1665-11-27. Hij trouwde.
2930 Walich Jansz Dogger, geboren omstreeks 1570, overleden omstreeks 1593, ongeveer 23 jaar oud.
Zoon van Jan Cornelis Doggers & Maritge Dircx.
Hij trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1589 met de ongeveer 19-jarige
2931 Ariaantje Jacobs, geboren omstreeks 1570.
Kinderen van Walich & Ariaantje:
 1. Jacob, geboren ±1589 te Scheveningen, was op 20-5-1594 reeds overleden.
 2. Waligchgen, geboren ±1592 te Scheveningen.
 3. Ariaantgen Dogger, geboren omstreeks 1593 (zie 1465).
2936 Dirck Steffensz Overclift, begraven op dinsdag 1649-08-31 te Scheveningen.
Zoon van Steffen Dircksz (Overclift) & Arijaantje Daenen.
Schepen te Den Haag (1625-28), Gasthuismeester (1622-24).
De naam Overclift gebruikt hij 1647-11-04; hij kocht een schuit die hij opknapte met z'n stiefzoon in 1628.
Hij trouwde (2) met Dignum Theunisdr, dochter van Theunis Bastiaens.
Hij trouwde vóór 1628 met
2937 Meijnsge Jaspers.
Dochter van Jasper Huijbrechtsz (Lap).
Wed’e van Cornelis van Langeveld.
Kind van Cornelis & Mijnsge:
 1. Cornelis Langeveld
Kinderen van Dirck & Mijnsge:
 1. Steffen Dircxsz Overklift, begraven 1676-12-17 te Scheveningen. Hij trouwde in 1636 te Scheveningen met Lijsbeth Jacobs Bartels Thijmen.
 2. Arien Dircksz Tasman, geboren omstreeks 1595 (zie 1468).
2938 Michiel Willeboorts, overleden vóór 1598-10-07.
Zoon van Willeboort Willems van der Bije (alias Knip) & Maritge Jacobsdr.
Hij trouwde met
2939 Maertge Gerbrands overleden na 1624-01-08 te Scheveningen.
Zij trouwde (2) met Walraven Hermansz.
Kind van Michiel & Maertge:
 1. Arijaantje Michielsdr, geboren in 04-1597 (zie 1469).
2942 IJsbrant Michiels Schilperoort, overleden omstreeks 1633 te Delfshaven.
Zoon van Michiel IJsbrants Schilperoort.
Op 1605-05-16 verkoopt een IJsbrant Michiels een droogtuin aan de Oz van de Keizerstraat te Scheveningen.
Kind van IJsbrant uit onbekende relatie:
 1. Neeltje IJsbrant Schilperoort (zie 1471).
2944 Bouwen Cornelis van de Beste, geboren omstreeks 1535 te Leiden.
"In sijn leven gewoond hebbende aen de Nieuwe Herberge in den Ambacht van Oustgeest"
Zoon van Cornelis van de Beste.
Kind van Bouwen uit onbekende relatie:
 1. Claes Bouwen van de Beste, geboren omstreeks 1560 te Leiden (zie 1472).
2976 Adriaen Leendertsz Nijgh, geboren omstreeks 1565 te Katwijk.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1590 te Katwijk met de ongeveer 21-jarige
2977 Maritgen Dirks de Boer, geboren omstreeks 1569 te Katwijk.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Dirk Adriaensz Nijgh, geboren omstreeks 1591 te Katwijk.
 2. Leendert Adriaensz Nijg, geboren omstreeks 1594 te Katwijk (zie 1488).
3584 Gerrit Dirksz van Egmond, overleden tussen 1623 en 1662.
Zoon van Dirk Willemsz van Egmond & Willempje van der Made.
Hij trouwde omstreeks 1610 met
3585 Lijsbeth Cornelisdr van Bourgogne, overleden 1623-1662 te Rijnsburg
Dochter van Cornelis Tijsz van Bourgogne & Dieuwertjen Dirckxdr.
Kinderen van Gerrit & Lijsbeth:
 1. Dirk Gerritsz van Egmont, geboren te Rijnsburg (zie 1792).
 2. Willem Gerritsz van Egmond, geboren ±1620 te Rijnsburg, overleden vóór 1662-05-15. Hij trouwde (1) op 1641-02-13 te Rijnsburg met Haesche Dircx, geboren te Lisse. Hij trouwde (2) op 1645-11-12 te Rijnsburg met Jacomijntge Jansdr Beck, geboren te Rijnsburg.
 3. Pieter Gerritsz van Egmond, overleden vóór 1662-05-15.
 4. Fransgen Gerritsdr van Egmond, geboren vóór 1623, overleden na 1662-05-15. Zij trouwde met Jacob Leendertsz Duijndam, overleden na 1672, bouwman, zoon van Leendert Jacobsz Duijndam & Dieuwertje Willemsdr Hoftuijn.
 5. Maritje Gerritsdr van Egmond, geboren ±1623, overleden na 1662-05-15, ongeveer 39 jaar oud. Zij trouwde met Jan Jansz de Voijs.
 6. Jan Gerritsz van Egmond, geboren na 1623 te Rijnsburg, begraven aldaar op 1693-10-10. Hij trouwde 1645-05-07 te Rijnsburg met Maartge Jansdr Possaeckel geboren te Rijnsburg, begraven aldaar op 1694-11-22, dochter van Johannes Jansz Possaekel & Lijsbet Claesdr.
3600 Abel Jorisz.
Hij trouwde met
3601 Lijsbet Pietersdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Pouwels Abelsz, geboren te Rijnsburg (zie 1800).
3604 Jan Jansz Holbeeck.
Op 13-nov-1595 verkocht Harman Ariensz Bontetas aan Jan Jansz Holbeeck uit Vlaenderen, nu hier te Warmond wonende, een huisje grenzend ten NO Mouwering Pietersz, ten ZO Harman Ariensz zelf, ten ZW ’t gangpad en ten NW Grietgen Joosten, weduwe van Cornelis Janszn den Ouwen (GAL, Protocollen van Warmond, 122v).
Kinderen van Jan:
 1. Claes Jansz van Hollebeecque, geboren in Vlaanderen (zie 1802).
 2. Beatrijs Jans, woonachtig te Warmond, overleden tussen 1623 en 1625. Zij trouwde omstreeks 1604 te Warmond, met Joris Jorisz van Belle.
 3. Tobias Jansz, geboren te Warmond, overleden 1636. Saaiwerker. Hij trouwde (1) op 1611-10-24 te Leiden met Trijntje Maartensdr, geboren te Leimuiden, overleden 1622-03-10. Op 21-dec-1616 werd Thobias Jansz van Hollebeecq wegens ontduiking van de impost op bier veroordeeld tot 8 dagen hechtenis, water en brood, en met de stadston om langs de Leidse straten te worden gevoerd. De eis was geseling, 25 jaar verbanning uit Holland en West-Friesland en confiscatie. Zijn beroepen waren toen saaimaker en houtdrager. Hij werd op 1636-02-11 poorter van Leiden, afkomstig van Warmond.
 4. Francijntje (Hollebeecks), geboren te Warmond, woonachtig te Warmond, ondertrouw 1616-12-02 te Leiden, getuigen Beatris Jans haar zuster en Claes Blomme zijn oom, gehuwd 30-dec-1616 te Warmond, met Michiel Blom, geboren te Hondschoote, saaiwerker, wonende te Delft.
3632 Cornelis Hofweij.
Kind van Cornelis:
 1. Louris Hofweij (zie 1816).
3638 Jan van Kerchove, overleden ±1625.
Beroep: Bakker
Hij trouwde met
3639 Proontje Davids, overleden na 1622.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Kerchove (zie 1819).
 2. Jacquemijntgen van Kerchove.
 3. Lea Jans van Kerchove, overleden ±1650.
 4. Rachel Jans van Kerchove.
 5. Jonas van Kerchove, geboren na 1623.
 6. Francijntje van Kerchove. Zij trouwde met Joost Jansz Wasteijn, vlasser te Rijnsburg
3640 Pieter Adriaansz (van Heemstede).
Hij trouwde met
3641 Barber Cornelisdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Pietersz van Heemstede (zie 1820).
3642 Reijer Hessels van Cranenburch, overleden vóór donderdag 1632-07-01.
Beroep: Tapper
Hij trouwde (2) met Neeltje Pieterse, die eerder met Claas van 's-Gravendijk was getrouwd. Reijer en Neeltje hadden geen kinderen.
Hij trouwde (1) met
3643 Aaltje Jans, overleden in 1622.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Annetje Reijer van Cranenburch (zie 1821).
3644 Coen Woutersz van der Zijp, geboren ±1540, overleden omstreeks dinsdag 1622-04-05, ongeveer 82 jaar oud.
Zoon van Wouter Warboutsz van der Zijp & Geertje Wouters.
Beroep: Bouwman. Functies: Schepen te Rijnsburg (1573, 1592-93)
Hij trouwde met
3645 Reijmpgen Lourisdr van Nierop, overleden ±1625.
Dochter van Laurens Cornelisz van Nierop & Marijtje Cornelisdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Wouter Coenen van der Zijp, geboren ±1577 (zie 1822).
3646 Floris Willemsz van Heemskerk.
Hij trouwde met
3647 Trijntje Jacobsdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Trijn van Heemskerk (zie 1823).
3648 Esaias de Lobeau, geboren in 1565 te Bohain, fr, overleden op woensdag 1642-05-07 te Canterbury (Kent), uk, 76 of 77 jaar oud.
Zoon van Guilleaume de Lobeau & Marie Tourotte.
Hij ging in ondertrouw, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 1590-08-30 in Canterbury (Kent), uk met de 24 of 25-jarige
3649 Anthoinette Anthonisdr Caboche, geboren in 1565 te Merville (NPC), fr (Meruilles), overleden op dinsdag 1641-07-30 te Canterbury (Kent), uk, 75 of 76 jaar oud.
Dochter van Antoine Caboche.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Jane de Lobeau, gedoopt 1591-07-25 te Canterbury (Kent), uk.
 2. Marie de Lobeau, gedoopt 1592-05-03 te Canterbury (Kent), uk.
 3. Susanne Lobeau, gedoopt 1593-11-25 te Canterbury (Kent), uk. Zij trouwde 1612-12-26 te Canterbury (Kent), uk met Jean Loridan.
 4. Rebecca de Lobeau, gedoopt 1597-02-27 te Canterbury (Kent), uk.
 5. Esayas de Lobeau, gedoopt 1599-01-28 te Canterbury (Kent), uk. Hij trouwde 1621-06-10 te Canterbury (Kent), uk met Rebecca le Chevalier, dochter van Samuel le Chevalier en Lea Cappel.
 6. Samuel de Lobeau, gedoopt op woensdag 1602-05-01 (zie 1824).
 7. Jacques de Lobeau, gedoopt 1603-12-04 te Canterbury (Kent), uk. Hij trouwde 1628-08-20 te Canterbury met Jeane Samuelsdr Houart.
 8. Sara de Lobeau, gedoopt in 1605 te Canterbury (Kent), uk, overleden aldaar op 1605-10-17.
 9. Abraham de Lobeau, gedoopt 1606-04-26 te Canterbury (Kent), uk, overleden aldaar op 1623-12-08.
 10. Sara de Lobeau, gedoopt 1608-08-21 te Canterbury (Kent), uk. Zij trouwde (1) op 1629-11-29 met Andre Grandel. Zij trouwde (2) na 1639 met Gillis Wicke.
 11. Pierre de Lobeau, gedoopt 1611-11-13 te Canterbury (Kent), uk.
 12. Esther de Lobeau, gedoopt 1613-04-15 te Canterbury (Kent), uk. Zij trouwde 1632-09-20 te Canterbury (Kent), uk met Philp le Pers, geboren te Monvoux, fr, zoon van Dennis le Pers en Jehenne de Baiseur.
3650 Christophe Accart, geboren ±1575 in Esquelbecq (Pas de Calais), fr, overleden vóór 1624, ten hoogste 49 jaar oud.
Hij trouwde met
3651 Elisabeth NN, overleden na 1629.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Jeanne Acart, geboren ±1602 te Esquelbecq (Pas de Calais), fr (zie 1825).
3655 Noe van Mahieu, geboren in Bondues (Roubaix, Pas de Calais Nord), fr.
Kind van Noe:
 1. Saine de Lannoij, geboren ±1610. (zie 1827).
3660 Maerten van Sonnevelt, geboren ±1575 te Katwijk aan de Rijn, overleden vóór 1623, ten hoogste 48 jaar oud.
Zoon van Jan Maertensz van Sonnevelt & Geertruid van Crimpen.
Hij trouwde (1) met Trijntje Cornelisdr Duijck, dochter van Cornelis Huijgensz Duijck en Aeltje Adriaansdr.
Hij trouwde (2), ongeveer 28 jaar oud, ±1603 met de ongeveer 28-jarige
3661 Maritgen Fransdr, geboren ±1575 te Katwijk aan de Rijn.
Zij had een dochter van een eerdere relatie, die werd gewettigd als Geertje Reiersdr van Sonnevelt.
Kind van Maerten en Maritgen:
 1. Jan Maertens van Sonnevelt, geboren ±1603 (zie 1830).
3664 Jean Boucquet, geboren ±1585, overleden ±1655, ongeveer 70 jaar oud.
Erfelijk bailly-collecteur van Laventie en Lagorge, fr
Kind van Jean:
 1. Antoine Boucquet, geboren ±1615 in Laventie, fr (zie 1832).
3680 Cornelis Jacobsz (de Oude) Zwaan (Swaen), geboren ±1570 te Rijnsburg, overleden ±1623, ongeveer 53 jaar oud.
Zoon van Jacob Zwaan & Weijntgen Adriaensdr.
Hij trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1597 met de ten hoogste 27-jarige
3681 Lijsbeth Pietersdr NN, geboren ±1570, overleden na 1622, minstens 52 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Pieter Cornelisz Zwaan, geboren in 1597 te Rijnsburg (zie 1840).
 2. Maritgen Zwaan.
3682 Andries van Vos, geboren ±1570, overleden na 1623, minstens 53 jaar oud.
Hij trouwde met
3683 Maaijken, geboren ±1570, overleden na 1623, minstens 53 jaar oud.
Kinderen van Andries en Maaijken:
 1. Zacharias Andriesz de Vos, geboren vóór 1600 te Bailleul (NPC), fr, overleden na 1637 in nl, minstens 37 jaar oud. Hij trouwde met Maritgen IJsbrantsdr, geboren omstreeks 1580.
  1651-12-10: Testament van Sacharias [Andriesz] de Vosch en Maritge IJsbrants, echtelieden [te Rijnsburg]. Erfgenamen zijn hun 4 kinderen: Carel, Cornelis, Jan en Trijntgen Sackers.
 2. Lijdia Andriesdr de Vos, geboren omstreeks 1600 te Rijnsburg (zie 1841).
3684 Gerrit Vrancken van der Spek, geboren ±1585.
Zoon van Vranck Marthijszn van der Speck.
Kind van Gerrit:
 1. Pieter Gerritsz van der Speck, geboren ±1612 te Noordwijkerhout (zie 1842).
3686 Willem van Alphen, geboren ±1585.
Kind van Willem:
 1. Annetje Willemsdr van Alphen, geboren ±1615 te Alphen (zie 1843).
3692 Ariens Aalberts Verbaan.
Hij trouwde met
3693 Neel Jacobsdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Aalbert Ariensz Verbaan, geboren te Katwijk. Hij trouwde met Duijfgen Boon.
 2. Arent Ariensz Verbaan, geboren ±1612 te Katwijk (zie 1846).
3704 Pieter Cornelisz Hoogervorst, overleden na 1594.
Hij trouwde (2) in 1624 met Trijntje Coenen.
Hij trouwde (1) met
3705 IJda Cornelisdr.
Kind van Pieter en IJda:
 1. Cornelis Pietersz Hoogervorst (zie 1852).
3708 Willem Pietersz (van Paridon) van Veen, geboren ±1578, overleden vóór 1653 te Rijnsburg, ten hoogste 75 jaar oud.
Zoon van Pieter Garbrantsz van Paridon & Fijtje Willemsdr van Veen.
Hij trouwde met
3709 Grietje Sijmonsdr Hofland, overleden na 1652.
Dochter van Simon Simonsz Hofland & Maritgen Gerritsdr Heer van Alphen.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Pieter Willemsz van Veen.
 2. Fijtgen Willems van Veen.
 3. Haesgen Willems van Veen.
 4. Gerrit Willemsz van Veen.
 5. Frans Willemsz (van Paridon) van Veen (zie 1854).
3710 Dirk Klaasz van der Leth, geboren vóór 1580 te Voorhout.
Capitale Leninghe 1600 Voorhout: "Dirck Claesz, gestelt op 25 gl., met zijn huysvrouwe bij eede haer goederen begroot hebbende onder 5000 gl. tsamen in de verdubbelinge geset op 40 gl"
Onzeker: Mogelijk is dit niet "onze" Dirk, ofwel hij was al eerder getrouwd (met een ander).
Hij trouwde met
3711 Baartje Willemsdr van Egmond.
Dochter van Willem Crijnsz van Egmond & Aaltje Claesdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Dircksdr van der Leth, geboren te Voorhout (zie 1855).
3714 Mees Claesz Cranenburg, geboren ±1541, overleden na 1615, minstens 74 jaar oud.
Zoon van Claes Dirck Vranken Cranenburg & Maritgen Jacobsdr.
Bouman op de Vrouwe Ven, bezat een woning te Warmond.
Hij trouwde met
3715 Maritgen Cornelisdr.
Dochter van Barber Dircksdr van Egmond.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Meesz Cranenburgh. Hij trouwde 1620-12-20 te Warmond met Neeltje Jans Stijnen.
 2. Maritgen Meesdr Cranenburg (zie 1857).
3720 Johannes Bogaerd, geboren ±1555 te Den Haag, overleden op zondag 1614-12-14 te Haarlem, ongeveer 59 jaar oud.
Zoon van Jan Bogaerd & Maria de Beauvoir.
Beroep: Predikant
Hij trouwde met
3721 Maria Muljaard.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Johannes Bogaerd, gedoopt op woensdag 1578-04-16 te Haarlem (zie 1860).
3728 Claes Jansz Mager, geboren ±1532 te Noordwijk, overleden vóór 1589, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep: Boerenknecht
Hij trouwde met
3729 Neeltgen Dircksdr, geboren ±1532, overleden op zaterdag 1620-10-03, ongeveer 88 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Aeltge Mager.
 2. Dirck (alias de Oude) Mager (Gorter), geboren in 1554.
 3. Dirck (alias de Jonge) Mager, geboren in 1556.
 4. Jan Claesz Mager, geboren ±1560 (zie 1864).
 5. Pieter Mager, geboren ±1565.
 6. Claas Mager, geboren ±1570.
3730 Huybert Maertz, geboren te Noordwijk.
Capitale Leninghe 1600 Noordwijk: "gestelt op 25 gl. comt 50 gl"
Hij ondertrouwde op zaterdag 1576-10-13 te Leiden met
3731 Neeltje Simonsdr, geboren te Noordwijk.
Dochter van Simon Klaasz.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Pietergen Huijbert Maertensdr, geboren te Noordwijk (zie 1865).
3732 Bouwen Meesz Merenburg, geboren ±1539, overleden na 1600, minstens 61 jaar oud.
Zoon van Mees Adriaensz & Lijsbeth Bouwensdr.
Beroep: Bakker te Achthoven (Leiderdorp)
Kind van Bouwen:
 1. Cornelis Bouwensz van Meerburg, geboren ±1570 (zie 1866).
3736 Gijsbert Jansz van der Codden, geboren ±1545 te Rijnsburg, overleden na 1609-06-19, minstens 64 jaar oud.
Zoon van Jan Gijsbertsz van der Codden & Trijntje Jansdr.
Beroep: Bouwman. Functie: Schepen te Rijnsburg (1588-91, 1594-98, 1603-05, 1607-08)
Hij ging in ondertrouw, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 1577-06-01 te Rijnsburg met
3737 Jannetgen Cornelisdr van der Speck, overleden tussen 1584-10-27 en 1614-02-06.
Dochter van Cornelis Meeusz van der Speck & Maritgen Claesdr Boen.
Jannetgen is weduwe van Pieter Cornelisz (overleden vóór 1573), zie 3998.
Kind van Pieter en Jannetgen: zie onder 3998.
Kinderen van Gijsbert en Jannetgen:
 1. Pieter Ghijsbertsz van Codde. Schepen te Rijnsburg 1610, 1617 en 1632, burgemeester van Rijnsburg in 1635, heilige geest meester en kerkmeester. Hij trouwde met Beatrix van Immerzeel, dochter van Dirk Gerritsz en Niesje Simons Hofland.
 2. Jan van der Codde.
 3. Cornelis Gijsbertz van der Codden.
 4. Cornelis Gijsbertz van der Codden (zie 1868).
3738 Claes Jansz van der Spek (Verspeck), geboren ±1539 te Rijnsburg, overleden vóór 1620-05-23, ten hoogste 81 jaar oud.
Zoon van Jan Adriaansz van der Spek & Catharijn Nanningsdr van (Trijntje) Dam ?.
Beroep: Bouwman. Functies: Ambachtsbewaarder (1588), Schepen te Rijnsburg (1606), Heilige Geest meester te Rijnsburg (1607)
Capitale leninge 1600, Rijnsburg: "Claes Jansz. Verspeck gestelt op 45 gl. compt 90 gl."
Hij trouwde met
3739 Grietgen Heijndricksdr Keijser, geboren te Hazerswoude, overleden na 1612-12-26.
Dochter van Heijnrick Jan Pietersz Keijser (van Leeuwen) en Dieuwertgen Claesdr (van Slingerland).
Kinderen van Claes en Grietgen:
 1. Diewertje Claasdr van der Spek (zie 1869).
 2. Jan Claesz van der Speck, geboren ±1584 te Rijnsburg, overleden aldaar ±1655. Bouwman. Ambachtsbewaarder (1623), Schepen te Rijnsburg (1614, 1628, en 1632-34)en Heilige Geest meester (1632, 1635, 1638 en 1642). Hij trouwde met Maritgen van Rhoon, overleden na 1632, dochter van Jan Joris van Rhoon & Leuntje Pietersdr Hans.
3740 Cornelis van Rijnsoever.
Kinderen van Cornelis:
 1. Willem Cornelisz van Rijnsoever, geboren ±1575 te Katwijk (zie 1870).
 2. Leendert Cornelisz Biltman, geboren ~1580, overleden voor 1665.
3742 Jan Joris van Rhoon, geboren te Wassenaar.
Zoon van Joris Dirck Philipsz van Rhoon & Agniesje Claesdr.
Beroep: Landbouwer (aan de Wadding te Voorschoten)
Hij trouwde met
3743 Leuntje Pietersdr Hans, geboren te Warmond, overleden vóór 1622.
Dochter van Pieter Pietersz Hans & Cungeertgen Dammasdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Maritgen Jans van Rhoon, geboren ±1588 te Wassenaar, overleden ±1665. Zij trouwde ±1615 met Jan Claesz van der Speck, bouwman, geboren te Rijnsburg ±1584, overleden 1654, zoon van Claes Jansz van der Spek & Grietgen Heijndricksdr Keijser.
 2. Claes Jansz van Rhoon.
 3. Niesje Jans van Roon, geboren ±1590 te Wassenaar (zie 1871).
3808Willem Claesz, geboren ±1561 te Leiden, overleden ±1640 in Noordwijk-Binnen, ongeveer 79 jaar oud.
Beroep: Glazenmaker eerst te Leiden, later te Noordwijk-Binnen.
Willem Claeszoon glaesemaecker van Leyden vergezelschapt met Cornelis Willemszoon, tinnegieter zyn oom
met
Jannetgen Claesdochter, van Waerder, woonende opte Vestestraet, vergezelschapt met Pieter Claeszoon, woonende opte Lange Weijde, haer broeder, ende Yda Pietersdr, Jacob Gerritsz houffsmits huijsvrouwe.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, ±1587 in de Pieterskerk te Leiden, met de ongeveer 18-jarige
3809 Jannetje Claesdr, geboren ±1569, overleden omstreeks zaterdag 1640-03-10, ongeveer 71 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Claes (Menijt) van Glasbergen, geboren ±1588 (zie 1904).
 2. Arent van Glasburg, geboren ±1590, overleden tussen 1648 en 1665. Glazenmaker. Hij trouwde met Jaepge Jans, dochter van Jan Jans en Trijntgen Jans.
3810 Jacob Ewoutsz Pronck.
Hij trouwde met
3811 Maritgen Jansdr, overleden na 1636-02-15.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Maertge Jacobsdr Pronck, geboren ±1590 (zie 1905).
3812 Jacques (Jacob) le Fort (de Sterckeman), overleden vóór 1635-03-22.
Hij trouwde met
3813 Catalijne (Lijntgen) Maertensdr, overleden na 1635-03-22.
Kinderen van Jacob & Lijntgen:
 1. Jan Jacobsz le Fort (de Stercke).
 2. Maljaert Jacobsz le Fort (de Sterckeman), geboren ±1585 (zie 1906).
 3. Marcus Jacobsz le Fort.
 4. Proontgen Jacobs le Fort.
 5. Phillips Jacobsz le Fort.
3814 Gillis Pietersz Verspier, overleden na 1623.
Kind van Gillis:
 1. Susanna Gillisdr Verspier, geboren ±1602 (zie 1907).
3820 Carel Segaer, geboren ±1550 in Lille, overleden ±1598 in Bondues (Roubaix, Pas de Calais Nord), fr, ongeveer 48 jaar oud.
Kind van Carel:
 1. Pasquier Carels Segaer, geboren ±1570 (zie 1910).
3828 Willem NN.
Hij trouwde met
3829 Weyntgen Adriaensdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Willemsz (zie 1914).
3830 Willem Gijsbertsz van Egmond, geboren ±1517, overleden ±1578, ongeveer 61 jaar oud.
Zoon van Ghijsbert Dircxz & Alytgen NN.
Beroep: Bouwman (op de Oude Vliet bij Rijnsburg)
Hij trouwde met
3831 Marijtgen Andriesdr Peyns, overleden na 1597-04-18.
Dochter van Andries Willemsz Peyns.
Kinderen van Willem & Marijtgen:
 1. Dirck Willemsz van Egmond, geboren te Rijnsburg ±1545 (zie 7168).
 2. Aechtgen van Egmond, geboren te Rijnsburg ±1547, overleden vóór 1598. Zij ondertrouwde 1586-01-18 te Leiden met Wolphert Wolphertsz Kouckebacker. Hij hertrouwde 1598-07-04 te Leiden.
 3. Aeltgen Willemsdr van Egmond, geboren te Rijnsburg ±1549.
 4. Aeltgen Willemsdr van Egmond, geboren ±1551 (zie 1915).
 5. Machtelt Willems van Egmond, geboren te Rijnsburg ±1552.
 6. Geertje Willems van Egmond, geboren te Rijnsburg ±1553. Zij trouwde met Claes Jansz van Borsselen, geboren ±1550 te Oegstgeest, overleden vóór 1616-01-31, zoon van Jan Fransz van Borsselen en Aeltje Claesdr. Zij trouwde (2) ±1618 met IJsbrant Simonsz van Duyndam, geboren ±1560, overleden vóór 1641-02-08, zoon van Symon Leendertsz van Duyndam en Neeltgen Huybertsdr (Paus).
 7. Ursultgen Willemsdr van Egmond, geboren ±1555.
3840 Jacob Schönfelder, geboren in 1568, overleden te Duckwitz, pl, 61 of 62 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 1630-10-03 te Ranckau (Ręków, pl).
Zoon van Georg Schönfelder & Maria Friedrich.
Hij trouwde met
3841 Eva NN, geboren ±1573. Eva is overleden te Duckwitz, pl, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 1632-02-19 te Ranckau, pl.
Kinderen van Jacob & Eva:
 1. Christoph Schönfelder, geboren ±1595 (zie 1920).
 2. Hans Schönfelder, geboren te Duckwitz, pl, gedoopt op zondag na Trinitatis 1605 te Ręków, pl , overleden ws in 1616 te Duckwitz, 11 jaar oud, begraven 1616-11-05.
 3. Merten Schönfelder. Landbouwer te Jeschwitz. Hij trouwde NN, en kreeg drie kinderen.
3968 Jan Cornelisz van Delft, geboren ±1551, overleden na 1595, minstens 44 jaar oud.
Kind van Jan:
 1. Cornelis van Delft (zie 1984).
3984 Willem Jansz (van Nierop).
Kind van Willem:
 1. Claes Willemsz van Nierop, geboren ±1580 (zie 1992).
3988 Simon Simonsz Hofland, geboren ±1538.
Zoon van Simon Gerritsz Hofland & Fijtje Simonsdr.
>Beroep: Bouwman. Functies: Schepen te Rijnsburg 1589-92, 94, 96, 1602
Capitale leninge 1600, Rijnsburg: 40gld.
Hij trouwde met
3989 Maritgen Gerritsdr Heer van Alphen, overleden vóór 1624.
Dochter van Gerrit Claesz Heer van Alphen & Haesge Claesdr Corsteman.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Simonsz Hofland (zie 1994).
 2. Grietje Sijmonsdr Hofland (zie 3709).
 3. Claas Simonsz Hofland.
 4. Dirck Simonsz Hofland.
3990 Willem Willemsz (de Oude) Hoftuijn, geboren ±1554, overleden ±1640 te Rijnsburg.
Zoon van Willem Jansz Hoftuijn & Marijtje Jansdr.
Schepen van Rijnsburg (1607-08, 1613-15), Weesman (1608).
Hij trouwde met
3991 Barbara Hendriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Jan Willemsz Hoftuijn, geboren ±1580, overleden 1631/40. Hij trouwde met jonge Geertgen Warbouts, dochter van Warbout Woutersz van der Sijp & Geertgen Gerritsdr van Dam
 2. Marijtje Willems Hoftuijn (zie 1995).
 3. Pieter Willemsz Hoftuijn. Hij trouwde en had drie kinderen.
 4. Dieuwertje Hoftuijn. Zij trouwde met Leendert Jacobsz van Duijndam, overleden ±1670, bouman, schepen van Rijnsburg, zoon van Jacob Leendertsz en Neeltje Cornelisdr In 't Hout.
 5. Willem Willemsz Hoftuijn, de Jonge, overleden 1636/37, bouman, schepen van Rijnsburg. Hij trouwde met Fijtje van Broekhuizen, dochter van Jan Pietersz van Broekhuizen en Anna Gerrits.
3992 Cornelis Pieter Willemsz van Rijn, geboren te Valkenburg (ZH), overleden vóór 1560-10-31.
Zoon van Pieter Willemsz (van Rijn) & Jaepgen Vechtersdr.
Hij trouwde met
3993 Aeltgen Ghijendr. Aeltgen is overleden tussen 1600-07-16 en 1604-03-13.
Dochter van Ghij Woutersz & Trijn NN.
Zij trouwde (2) te Rijnsburg met Pieter Allertsz van Egmond.
Kinderen van Cornelis en Aeltgen:
 1. Ghijsbert van Rhijn, overleden vóór 1600. Hij trouwde 1585-10-24 met Jacopmyna Phillipsdr
 2. Cornelis Cornelisz "Huijsman" van Rijn, geboren in 1560 (na overlijden van zijn vader) (zie 1996).
Kind van Pieter en Aeltgen:
 1. Trijntgen Pietersdr van Egmond. Zij trouwde 1593-02-05 met Cornelis Cornelisz van de Bouchorst en overleed kinderloos niet lang daarna.
3994 Warbout Woutersz van der Zijp, geboren in 1527, overleden tussen 1602-07-20 en 1604-10-31, ongeveer 76 jaar oud.
Zoon van Wouter Warboutsz van der Zijp & Geertje Wouters.
Beroep: Bouwman. Functie: Schepen te Rijnsburg (1586)
Hij trouwde met
3995 Geertje Gerritsdr van Dam, geboren in 1536, overleden tussen 1619-06-11 en 1623, minstens 83 jaar oud.
Dochter van Gerrit Claesz van Dam & Griet Boumoers.
Kinderen uit dit huwelijk:
 1. Wouter Warboutsz van der Zijp, geboren ±1561, overleden vóór 1638, ten hoogste 77 jaar oud. Schepen te Rijnsburg (1605-08, 1601-11, 1613-14), Ambachtsbewaarder (1619-20), Heilige Geest meester te Rijnsburg (1632) Hij trouwde met Niesje Claasdr van Roon, geboren ±1577 te Wassenaar, overleden na 1650-03-30, minstens 73 jaar oud, dochter van Claes Jorisz de Jonge van Rhoon (zie 7485,II) en Niesje Gijsberts.
 2. Geertje Warboutsdr (de oude) van der Zijp (zie 1997).
 3. Grietgen Warbouts van der Sijp. Zij trouwde 1597-05-12 te Leiden met Cornelis Pietersz van der Meer, overleden vóór 1623
 4. Geertgen Warbouts (de jonge) van der Zijp, overleden na 1623.
  Zij trouwde met Jan Willemsz Hoffthuyn, geboren ±1580, overleden 1631/40, Bouwman, Schepen (1622), zoon van Willem Willemsz (de Oude) Hoftuijn & Barbara Hendriks
3996 Seger Woutersz van Outshoorn, overleden vóór 1575-03-08.
Zoon van Wouter Lambrechtsz (van Outshoorn) & Maritgen Claesdr Colff.
Bouwman te Voorhout
Hij trouwde met
3997 Margriete (Grietgen) Cornelisdr, overleden na 1584-10-27.
Dochter van Cornelis Jansz & Grietgen Willemsdr.
Kind uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Zegersz "Jonge Codde" van Outshoorn, geboren ±1562 te Voorhout (zie 1998).
3998 Pieter Cornelisz (van Assendelft), overleden vóór 1573.
Zoon van Cornelis Vechtersz & Fijtgen Pietersdr.
Beroep: Bouwman te Rijnsburg
Hij trouwde met
3999 Jannetgen Cornelisdr van der Speck (dezelfde als 3737).
Kind van Pieter & Jannetgen:
 1. Pieternelletgen Pietersdr (Pietertje) van Assendelft, gedoopt 1563-12-25 (zie 1999).
4056 Huijg Westgeest, geboren ±1555.
Kind van Huijg:
 1. Sijmon Huijgensz Westgeest, geboren ±1583 (zie 2028).

home Generatie I - VII VIII - IX X XI XII XIII - XIV XV - XIX

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.1 op 2008-12-25 en bewerkt door Jan Pit